XIX. godišnji kongres Hrvatskog reumatološkog društva HLZ-a s međunarodnim sudjelovanjem

Kongres će se održati u hotelima Valamar u Dubrovniku od 26. do 29. listopada 2017. godine.