Upute za predaju radova in extenso i sažetaka

Upute za predaju radova in extenso (pozvana predavanja) i sažetaka za XIX. Godišnji kongres Hrvatskog reumatološkog društva 2017. – kongresni broj časopisa Reumatizam

Upute za predaju radova in extenso

Memorijalno predavanje „Dr. Drago Čop“ – naslov (engleski i hrvatski), imena i ustanova autora, sažetak na engleskom i hrvatskom jeziku (do 300 riječi), 4-10 ključnih riječi na engleskom i hrvatskom jeziku (prema MeSH bazi ključnih riječi), tekst rada 10-15 stranica (uključujući tablice i slike) (1600 znakova po stranici) + do 80 referentnih navoda.

Pregledni radovi – naslov (hrvatski i engleski), imena i ustanova autora, sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku (do 300 riječi), 4-10 ključnih riječi na hrvatskom i na engleskom (prema MeSH bazi ključnih riječi), tekst rada 6-10 stranica (uključujući tablice i slike) (1600 znakova po stranici) + 30 do 50 referentnih navoda.

Radovi trebaju biti napisani prema uputama za autore časopisa Reumatizam: http://www.reumatologija.org/Casopis.aspx?link=upute_autorima ili http://www.reumatologija.org/engCasopis.aspx?link=instructions_to_authors

Rok za slanje radova je petak, 30.lipnja 2017 (24:00 h).
Radovi se šalju na e-mail adresu doc. dr.sc. Nadici Laktašić-Žerjavić: urednik-reumatizam@reumatologija.org ili nadica_laktasic@yahoo.com a u CC-u prof. Simeonu Grazio na e-mail: glavni-urednik-reumatizam@reumatologija.org ili simeon.grazio@zg.t-com.hr

Upute za predaju sažetaka 

Molimo vas da se držite uputa, koje slijede.

Sažeci radova se primaju isključivo putem automatskog računalnog sustava.
Sažeci moraju biti originalni i ne smiju biti prethodno predstavljeni ili upućeni za objavljivanje na neki drugi kongres ili znanstveni skup, kao niti prethodno objavljeni (kao sažetak ili kao rad in extenso) u nekom drugom časopisu.

Upućivanje sažetka pretpostavlja da su svi koautori dali suglasnost i prethodno imali uvid u sadržaj sažetka.

Prijava sažetka uključuje: ime i prezime autora, ustanovu/-e, e-mail adresu kontakt-autora, naslov (na hrvatskom i na engleskom jeziku), tekst sažetka (do 1800 znakova – s razmacima), ključne riječi – 3-5 (odijeljene zarezima, odabrane prema MeSH bazi ključnih riječi), te izjavu o sukobu interesa.

Rok za slanje sažetaka je petak, 22. rujna 2017 (24:00h).

Molim vas, nemojte slati više kopija istog sažetka.

Sažeci upućeni putem faksa ili e-maila neće biti prihvaćeni.

Molimo autore da pažljivo provjere imena autora, naziv ustanove, tekst sažetka, odabir ključnih riječi i izjavu o sukobu interesa, jer će sažetak biti tiskan u časopisu Reumatizam u onom obliku u kojem je zaprimljen u uredništvo časopisa.

Tiskanje sažetka u časopisu Reumatizam ne podrazumijeva prava bilo koje treće strane uključivo, iako ne ograničeno, na prava intelektualnog vlasništva.

Uredništvo časopisa Reumatizam zadržava pravo neobjavljivanja sažetka u slučaju da značajno odstupa od uputa.

Svi sažeci koji su upućeni za kongres se predstavljaju kao posteri. Organizacijski odbor kongresa će do 06. listopada 2017. na e-mail adresu autora poslati obavijest o prihvaćanju ili neprihvaćanju sažetka za kongres, kao i o tome je li sažetak prihvaćen za oralnu prezentaciju. Prihvaćanje sažetka za oralnu prezentaciju ne isključuje potrebu da se rad prezentira u obliku postera.

Prijavite sažetak

 

 

 

.