Radionice

Na XIX. godišnjem kongresu Hrvatskog reumatološko društva organiziramo radionice, koje će se održati paralelno, u petak, 27. listopada 2017. u polijepodnevnim satima.

Radionice će biti trajanja do 2 sata, a svaka će biti posebno bodovana od strane Hrvatske liječničke komore. Broj učesnika po radionici je ograničen na 20, po načelu redoslijeda prijave.

Radionice se plaćaju posebno (dakle izvan kotizacije kongresa), a cijena je 75 kuna. Prijavu za radionice treba izvršiti prilikom registracije za sudjelovanje na kongresu.

Radionice: