Prijava sažetka

Rok za predaju sažetaka za 19. Godišnji kongres Hrvatskog reumatološkog društva 2017. je istekao.

  • Organizacijski odbor kongresa će na e-mail adresu prvog autora poslati obavijest o prihvaćanju ili neprihvaćanju sažetka za kongres, kao i o tome hoće li prihvaćeni rad biti prezentiran kao poster ili oralno priopćenje.