Cijene kotizacija

StavkaDo 14. listopadaDo 14. listopada- Mladi reumatolozi (<35)Nakon 14. listopada
CECR300 EUR200 EUR400 EUR
HRD100 EUR75 EUR150 EUR
CECR + HRD350 EUR250 EUR450 EUR
Osoba u pratnji100 EUR-------100 EUR

Kotizacija za sudionike CECR-a uključuje: Prisustvovanje stručnom programu, koktel dobrodošlice, kongresnu torbu s kongresnim materijalima, akreditaciju na ime, bodove Hrvatske liječničke komore, pauze za kavu, ručkove te pristup izložbenom prostoru.
Kotizacija za sudionike HRD-a uključuje: Prisustvovanje stručnom programu, kongresnu torbu s kongresnim materijalima, akreditaciju na ime, bodove Hrvatske liječničke komore, pristup izložbenom prostoru.
Kotizacija za osobe u pratnji uključuje: Akreditaciju na ime, prisustvovanje koktelu dobrodošlice i razgledu grada 07. 12. 2018.
Napomena: Kako bi ostvarili popust na kotizaciju, mladi reumatolozi moraju poslati pisanu potvrdu nadređenog.
Kotizacije za kongrese ne uključuju kotizaciju za postkongresnu radionicu.
Sve uplate vezane na kotizacije se uplaćuju na račun Globtour Eventa.
StavkaCijena
Postkongresna radionica - Pisanje i publiciranje znanstvenog rada25 EUR