XIX. godišnji kongres Hrvatskog reumatološkog društva HLZ-a s međunarodnim sudjelovanjem

Kongres će se održati u hotelima Valamar u Dubrovniku od 26. do 29. listopada 2017. godine. Više informacija biti će dostupno na web stranici nakon 27.04.2017., a u međuvremenu možete kontaktirati agenciju AB Travel d.o.o. (tehnički organizator) na email adresu: sasa.torlakovic@abtravel.hr.